3D work

『FRAME より』

『curious insect』13㎝

『Lost child』

『KOUKAIDORI 2020』40×40㎝

『SENKOUDORI』110×80㎝

『SENKOUDORI Ⅱ』40×40㎝

『poetry leaf』30×25㎝